Vinterservice

Vinterservice

Vaskebjørnen har en hel afdeling, som har til formål at udføre alle former for glatførebekæmpelse og vintertjenester i vinterhalvåret. Vaskebjørnen har det nyeste og mest professionelle udstyr til snerydning og saltning for alle typer virksomheder og boligforeninger.

 

Vinterservice indeholder:

  • Snerydning
  • Saltning
  • Grusning
  • Fjernelse / bortkørsel af store mængder sne
  • Fjernelse af istapper
  • Rensning af tagrender
  • Fjernelse af utæmmet efeu på gavle og husmure
  • Beskæring af træer
  • Vinduespolering
  • Mv.
Læs mere om faren ved istapper her!

Istapper som hænger under tagskægget og fra tagrender kan være et kønt syn, når solens stråler spiller på dem. Men i befærdede områder kan de være dissideret livsfarlige for fodgængere og samtidig udgøre en risiko for parkerede biler, udstillede varer mv.

Sne som ligger på tage ser også kønt ud, men når opvarmning fra solen eller fra det underliggende tag får sneen til at smelte kan det glide af taget og styrte ned på fortove og udsætte forbipasserende for stor fare.

I vinteren 2010 – 2011 oplevede vi selv i Vaskebjørnen at én af vores biler, som stod ”uheldigt” parkeret ved en beboelses-ejendom, fik en kæmpe nedstyrtende istap igennem forruden. Heldigvis ikke mens vores ansatte var i bilen, men det gav et kedeligt og langt forløb med ejendommens forsikrings-selskab om erstatningskrav og et evindeligt tovtrækkeri mellem parterne. Således belært af egen erfaring omkring lovgivningen omkring afspærring / fjernelse af istapper og sne, ved vi hvor vigtigt det er at en ejendoms ejer / udlejer har de rigtige og gyldige forsikringer på området og at istapper og sne på tage fjernes så hurtigt og effektivt som muligt.

Lovgivningen foreskriver at ejer af en ejendom SKAL sørge for afspærring, hvis der er fare for nedstyrtning af istapper eller sne fra tage, samt tage nødvendige skridt for hurtigt at få fjernet istapper og sne. Her er det at Vaskebjørnen træder til og assisterer med at fjerne istapper og sne.

Vaskebjørnen har flere års erfaring med at fjerne istapper og sne fra tage. Vi råder over vores egen 20m lastvognslift, som bl.a. er indkøbt for at kunne assistere med fjernelse af istapper og sne fra tage. Vi afspærrer selvfølgelig ifølge gældende lovgivning mens vi arbejder i højden. Vaskebjørnens liftbil til fjernelse af istapper og rens af tagrender optager ikke megen plads – den er ca. 3 m bred og ca. 6 m lang og er kun 2,40 m høj, så den kommer også ind ad de fleste porte

Istapper er ofte forårsaget af fyldte tagrender !! Tagrender, som ikke renses med jævne mellemrum, har en tendens til at fyldes op med kviste, grene, blade og andet organisk materiale. Dette danner grobund for mos, små blomster og andet godt fra naturens hånd, som fylder tagrender endnu mere op med organisk materiale og så er den onde cirkel i gang.

Vaskebjørnen renser tagrender og sørger for at der er fri passage for regnvandet så der IKKE dannes istapper. Når Vaskebjørnen er oppe med liften og rense tagrender, kan vi samtidig lave en inspektion af tagrenderne og rekvirere blikkenslager (samarbejdspartnere), som kan reparere tagrenderne / nedløb – eller som endda kan montere ”snefang” på taget (svarende til ”mini” lavinefangere på en bjergside).