Vinduespudser

Erhverv Vinduespudser

De fleste virksomheder vægter virksomhedens fysiske fremtoning højt. Heriblandt facaden, udenomsarealer og vinduerne. Hvilket indtryk får vores kunder, når de ankommer foran vores ejendom?

Vaskebjørnen er bygget op omkring vinduespolering, vores grundlægger er inkarneret vinduespudser af den gamle skole, og dyderne er de samme som det har været gennem alle årene; bedre polering for pengene.

Fast abonnement – det ses på prisen

Vinduespolering i abonnement, hvor vi pudser virksomhedens vinduer i et fast interval, det kan være lige fra én gang om ugen til et par gange om året? Ofte foretrækkes dog en gang om måneden. Kunden slipper for at tænke på hvornår vinduespudseren var her sidst, hvornår kommer han igen, hvad skal pudses næste gang etc., og vi elsker faste kunder, da det giver os mulighed for at planlægge vores arbejde. Og så kan det ses på prisen, da det selvfølgelig kommer kunden økonomisk til gavn at have en fast aftale.

I samarbejde med kunden bliver vi enige om, hvor ofte vinduerne skal pudses. Gennem tæt samarbejde kan vi opnå enten at få pudset vinduer oftere, eller få nedsat det årlige budget til vinduespolering f.eks. ved at ændre på hyppigheden af den indvendige polering.

De fleste virksomheder har en effektiv rygepolitik, hvorved vinduerne indvendigt ikke trænger til vinduespolering nær så ofte som den udvendige side, hvor moder natur er den væsentligste årsag til besmudsning (med mindre virksomheden ligger ud til en meget befærdet gade, jernbane el. lign).

En glad vaskebjørn pudser et vinduesparti

 Vinduespudsning København

Flexordning – vinduespolering når kunden ønsker det

Vinduespolering efter behov, hvor kunden bestiller vinduespolering, når behovet er der, er selvfølgelig også en mulighed en del virksomheder vælger. Det gir fleksibilitet i budgettet og mulighed for at bestille vinduespolering op til vigtige begivenheder eller til specielle anledninger – eller bare når man trænger !!

Vi har selvfølgelig faste priser på de enkelte poleringsopgaver og så er det blot at bestille direkte hos driftschefen på telefon eller e-mail.

En virksomhed med abonnementsordning har også altid mulighed for at bestille ekstra vinduespolering, hvis der f.eks kommer fornemt besøg, i anledning af reception, jubilæer eller andre specielle anledninger, hvor det er af stor vigtighed for virksomheden, at vinduerne fremstår nypudsede. Det sker jo også at landet bliver angrebet af vejrets luner og en storm med regn og rusk falder over so, og der så er brug for en ekstra gang vinduespolering. Vi er her for at servicere kunderne med glade vinduer.

Efter hver udført vinduespolering afleverer vi en arbejdsseddel som dokumentation. Heraf fremgår det præcist, hvilke poleringsopgaver der er udført. Kopien danner grundlaget for vores fakturering og for vores driftschefs løbende kvalitetsopfølgning og jævnlige kvalitetsbesøg.

Ring os 70 270 970!

Vinduespolering på hoteller, konferencecentre mv.

De fleste hoteller har mindst belægning fra søndag eftermiddag til mandag middag, hvorfor dette er det mest optimale tidspunkt at få udført vinduespoleringen.

Vi har gennem mange år serviceret hoteller i hele landet med vinduespolering, alt lige fra små butique-hoteller, over hotel-kæder, til store konferencecentre.

Hotellets ansigt udad til, reception, hall, restaurant, mødefaciliteter, mv. pudser vi som regelen oftere end værelser, administration, gangarealer, trapper mv. Typisk er frekvensen 1 eller 2 gange om måneden, mens værelser oftest er kvartalsvis. Ofte er det dog kun nødvendigt at pudse indvendigt hver anden gang, da det jo i sagens natur er vinduerne yderside der er mest udsat for moder naturs luner og tobaksrygning indendørs jo er blevet en saga blot.

Vi ved hvor vigtige gæsterne er for et hotels overlevelse og renommé, så vi er meget påpasselige med at være diskrete og meget servicemindede. Vi samarbejder med stuepigerne, sætter på plads og tørrer grundigt op efter os og vi har IKKE vores grej stående og flyde over det hele !!

Vi får normalt værelseslister og nøgler udleveret af receptionen og udfører poleringen på de ledige værelser og kommer tilbage og tager en runde mere indtil alle værelser er pudsede. Vi kommer tilbage helt op til 3 gange uden merberegning.

Nøgleordene er samarbejde med oldfruen, stuepigerne og receptionen ud fra en fælles enighed om at genere gæsterne mindst muligt, men samtidigt være så effektiv og omhyggelig som muligt.

Da vi råder og både gene lifte og vaskeanlæg er det de færreste opgaver vi må sige nej til (faktisk endnu igen !!).

Ved tilbudsgivning udfærdiger vi i koordination med hotellets ledelse et oplæg til maksimal renholdelse af hotellets vinduer ud fra devisen; ”mest vinduespolering for pengene”.

Ring Vaskebjørnen 70 270 970!

Vinduespolering skoler, uddannelsesinstitutioner mv.

Vi har mange års erfaring med at pudse vinduer på både offentlige og private skoler, større uddannelsesinstitutioner og universiteter i hele landet.

Da vi råder over både egne lifte og vaskeanlæg har ingen opgave endnu været for stor for os – vi ser det nærmere som en udfordring, hvis det er anderledes, besværligt og svært tilgængelige vinduer !!

I disse foruroligende tider med episoder med udnyttelse af uskyldige børn, er det rart at kunne fortælle at samtlige vores vinduespudsere alle har uplettede børne-attest, samt selvfølgelig ren straffeattest.

Nøgleordene er samarbejde med skolebetjenten og rengøringspersonalet ud fra en fælles enighed om at genere mindst muligt, men samtidigt være såeffektiv og omhyggelig som muligt. Derfor er vi også gerne flere vinduespudsere på opgaven, for at det ikke skal strække sig over for lang tid.

Vinduespudsning i højden

Ved tilbudsgivning udfærdiger vi i koordination med uddannelsesstedets leder og skolebetjenten et oplæg til maksimal renholdelse af uddannelsesstedets vinduer ud fra devisen; ”mest vinduespolering for pengene”. Dette har vist sig oftest at være en ”STOR” vinduespolering i sommerferien, hvor alt glas pudses, samt 1-3 mindre vinduespoleringer, hvor der kun f.eks. pudses udvendigt, i de øvrige større ferier i løbet af året (efterårsferie, juleferie, vinterferie eller påskeferie).

Vi aftaler altid på forhånd under hvilke rammer vinduespoleringen skal foregå, bliver grundigt instrueret i nøgler og alarmer, hvilke andre håndværkere der er i den periode vi pudser vinduerne mv.

Ring Vaskebjørnen 70 270 970!

Vinduespudsning
Pudse Vinduer
Vinduespolering
Vinduesvask