Viceværtservice

Viceværtservice

Vaskebjørnens vicevært-service tilbyder at styre de generelle driftmæssige funktioner på en ejendom, herunder:

  • Skift af pærer
  • Pasning af grønne områder
  • Fejning af fællesarealer
  • Skaktning
  • Rengøring og tilsyn affaldsrum og -containere
  • Udslamning af varmesystemer
  • Tilsyn af varmecentral
  • Småreparationer
  • Rekvirering af håndværkere
  • Månedlig gennemgang af ejendommen

Afhængigt af ejendommens størrelse vil vor vicevært befinde sig på ejendommen i faste tidsrum, dagligt eller ugentligt.