Rens af tagrender

Hvis dine tagrenderne er sat til med skidt, kan vandet ikke bevæge sig videre ned i nedløbene. Regnvandet til derfor ryge ned over din facade, kælderrum og udhæng. Om vinteren vil vandet danne istapper. Til trods for istapperne glimt i sollyset, er kan de være livsfarlige. Derfor kan det godt betale sig, at være på forkant. Vi tilbyder rens af tagrende til en god pris.