Ejendomsservice i København, Århus mv.

Vaskebjørnen er en servicevirksomhed med mange års erfaring indenfor servicering af boligforeninger og ejendomsadministratorer med alt indenfor viceværtydelser, trapperengøring og ejendomsservice, hovedrengøringer, grøn service, vinterbekæmpelse, vinduespolering og et stort udvalg af relaterede ydelser.

Opgaverne spænder over så forskellige opgaver som ugentlig vask af trapper i boligejendomme, til rengøring af flyttelejligheder og tømning af loftrum, til fjernelse af graffiti på udsatte steder.

I vores ejendomsserviceafdeling har vi vores egen 20 meter lastvognslift til fjernelse af istapper, rensning og inspektion af tagrender, fjernelse af utæmmet efeu på gavle og husmure, beskæring af træer, store buske mv.